Een virus voor het onderwijs

Een virus voor het onderwijs

Je bent afgestudeerd. Gefeliciteerd! En nu wat? Je bent een kwart eeuw geïnstitutionaliseerd geweest. Je hebt – met goed gevolg – een systeem doorlopen van basis, voortgezet (en wellicht) hoger onderwijs. Aan het einde van de rit wordt het je toegelaten om uit het onderwijs te faseren. Steeds minder onderwijs en steeds meer stages stomen je klaar voor de ‘echte’ wereld. Zo zou je kunnen proeven van de vrijheden die de wereld je heeft te bieden. Krijg je een vergoeding voor je stage, dan noemen we dat betaald verlof. Maar ook aan de periodes van verlof komt een einde.

Doelen binnen het onderwijs

Voor mij is die periode van fasering afgelopen. Een goed moment om de belangrijke rol die onderwijs speelt nader te beschouwen. Zoals herhaald door Gatto, is het een algemeen aanvaard concept dat onderwijs drie (traditionele) doelen dient, namelijk:

1. Het ontwikkelen van ‘goede en deugdzame mensen’ met gevoel voor ethiek, met moraliteit (weten wat goed en slecht is), met goede karaktereigenschappen, met goede omgangsvormen, met inzicht in samenwerkingsverbanden tussen mensen, met discipline, met principes, met een gevoel voor innerlijke waarden en niet alleen materialistische waarden. Dit is het spiritueel en levensbeschouwelijk doel dat onderwijs dient, namelijk mensen bijbrengen wat het verschil is tussen goed en slecht. Mensen een gevoel geven voor wat juist is en laten streven naar het verbeteren en versterken van hun goede en deugdzame karaktereigenschappen.

2. Het ontwikkelen van ‘goede burgers’ die geven om hun medemens. Burgers die geven om het reilen en zeilen van hun land. Die geven om hun gemeenschap. Die geven om hun familie en bereid zijn om een steentje bij te dragen aan de maatschappij en daarmee aan het gemeenschappelijk en collectief belang. Dit noemen we het publieke doel dat onderwijs dient. Dit publieke doel houdt ook in dat mensen tolerantie en vreedzaamheid wordt bijgebracht. Het onderwijs dient mensen te ontwikkelen die vreedzaam kunnen samenleven met anderen binnen hun gemeenschap die verschillende waarden, normen en ideeën koesteren.

3. Mensen ontwikkelen die verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf. Mensen die op een onafhankelijke, zelfsturende en zelfstandige manier leven, zonder een last te vormen voor de rest van de samenleving. Dit is het private doel en/of economisch doel van het onderwijs. Dit doel streeft ernaar om mensen aan te sporen hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen en te benutten en vervolgens te gebruiken als een bron van inkomsten. Zo ontstaat er een samenleving met individuen die verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en op hun eigen onafhankelijke manier leren staan op hun eigen beide benen.

Een virus voor het systeem

Het Westers onderwijssysteem is echter geïnfecteerd met een vierde, ongeschreven, oneigenlijk, vaak onbesproken, maar zeer schadelijk doel. Een doel dat een gevaar vormt voor de cultuur en de welvaart van de Westerse economieën. De giftige invloed van dit vierde doel bedreigt de Westerse samenleving met verval en uitholling. Volgens Gatto verzwakt alleen al de aanwezigheid van het vierde doel de basisdoelen van het onderwijs zoals die hierboven zijn genoemd.

4. Het vierde oneigenlijke doel is gericht op het ontwikkelen van mensen die met name winst en consumptie voor ogen hebben. Daar zijn enkele kwaliteiten voor vereist, zoals gehoorzaamheid. Er is geen plaats voor morele waarden, zoals deugdzaamheid, onafhankelijkheid of diversiteit. Het vierde doel vereist uniformiteit en conformiteit en heeft zijn oorsprong in het vroege Pruisische rijk. Er zijn twee duidelijke belangen te onderscheiden. Enerzijds het belang om een gehoorzame  medemens te creëren. Een mens die we kunnen inzetten op verschillende manieren en doet wat wordt gevraagd. Anderzijds het belang om de stijgende trend van consumptie te laten voortduren. Dat daarvoor steeds lagere rentes, meer krediet, leningen, schulden en onbetaalbare hypotheken zijn vereist, negeren we liever. De trend houdt namelijk voorlopig de economie op gang.

Deze vierde trend, waarbij schulden en leningen in sneltreinvaart oplopen, is op de lange termijn niet houdbaar. Met name de psychologie die ten grondslag ligt aan deze trend staat haaks op de in de Westerse cultuur verankerde waarden, zoals spaarzaamheid, lange termijn denken, ondernemerschap, onafhankelijkheid vergaren in goede samenwerking met anderen en bijdragen aan de gemeenschap en de maatschappij.

De focus wordt steeds meer materialistisch. Het eigen belang staat voorop. Korte termijn voordelen zijn belangrijker dan duurzame oplossingen. Er is al helemaal geen ruimte voor de waarden die diepe betekenis geven aan het leven. De economie spoort ons aan om ons af te vragen “Wat kan de wereld voor mij betekenen?” in plaats van “Wat kan ik voor de wereld betekenen?”

Zulk hebberigheid en zelfzuchtigheid maakt je toch gelukkig? Volgens de reclame (de kleine propaganda) wel. En als de reclame goed zijn werk heeft gedaan, dan zou jij ook je ethiek, je waarden en je idealen heel snel uit het raam gooien in ruil voor een verdubbeling van je inkomen of vermogen.

Een cultuur die wordt gekenmerkt door hebberigheid en eigen belang is gedoemd snel te vervagen. Zo’n cultuur is hard op weg een paragraaf te worden uit een geschiedenisboek. De uitholling is al begonnen. Natuurlijk is er niemand die wilt dat zijn kinderen hebberige en zelfzuchtige kwaliteiten ontwikkelen. Toch stellen we een voor een onze kinderen bloot aan een oneigenlijke invloed binnen het onderwijs die deze kwaliteiten aanbrengt.

Behalve Kees

Behalve Kees.
Kees stuurt zijn kinderen naar een internationale school.
Een school waar de nadruk ligt op het ontwikkelen van deugdzaamheid en onbaatzuchtigheid.
Een school waar persoonlijke en maatschappelijke vorming een belangrijke rol heeft.
Een school waar kinderen in de krijgskunsten worden geschoold,
en dagelijkse sporten de norm is.
Een school waar kinderen les krijgen in de kunst van het concentreren,
en waar zij op vroege leeftijd les krijgen in geneeskunde en in (zelfvoorzienend) landbouw.

Neem een voorbeeld aan Kees. Slimme vent.

Interessant artikel? Verder lezen?

Reageren kan hieronder.  🙂
Op de hoogte blijven van de nieuwste content? Volg 123zosimpel via social media.

Inschrijven voor de nieuwsbrief kan onderaan de homepage!

Twitter: @123zosimpel
Facebook: www.facebook.com/123zosimpel
E-mail: Yussuf@123zosimpel.com

 

Hoe motiveer ik mezelf?

Motivatie, meditatie en 123zosimpel.com

The starting point of all achievement is DESIRE. Keep this constantly in mind. Weak desire brings weak results, just as a small fire makes a small amount of heat. – Napoleon Hill

Jezelf blijven motiveren is geen koud kunstje. Het is een vaardigheid. Er zijn inderdaad momenten waarop inspiratie vanzelf lijkt te komen. Je krijgt dan een grote lading motivatie en inspiratie en dat ebt ook geleidelijk weg. En dan zit je daar, met je schrijvers bloc, een verstopte neus en schorre keel.

Bij dezen herinner ik mezelf eraan dat we motivatie in twee varianten kennen. Intrinsiek en extrinsiek. Extrinsiek is mooi, fijn en af en toe hulpvol, maar het echte werk vindt plaats dankzij intrinsieke motivatie.

Hoe wek je intrinsieke motivatie op?

Het een spelletje alchemie. Transmutatie. Angst en verveling moet omgezet worden in daadkracht en voortgezet handelen. De oorspronkelijke ‘toevallige’ golf van inspiratie buigen we om in een golf die niet meer afhankelijk is van een toevallige samenloop van omstandigheden. Een scherpe observatie van de volgende aspecten is vereist.

 1. Motivation
 2. Method
 3. Monitor
 4. Merit
 5. Mantra
 6. Meditation

Aan de hand van deze zes punten, de M6 methode van William Bodri, bereiken we het gewenste resultaat. Een observatie van elk van deze punten leidt tot de conclusie dat motivatie niet voldoende is om succesvol te blijven. De andere aspecten moeten ook worden meegenomen.

Motivatie is stap 1. Je zult het resultaat moeten willen en de energie daarvoor moeten genereren.

Methode is stap 2. Je zult een methode moeten ontwikkelen of een methode moeten overnemen om het gewenste resultaat te bereiken. De methode is je successtrategie. Je strategie is afhankelijk van het gewenste resultaat.Het heeft geen zin om het wiel opnieuw uit te vinden. Versnel je leercurve door te leren van anderen die al succesvol zijn op het gebied waarin jij wilt excelleren.

Monitoren is stap 3. Monitoren houdt in dat je je resultaten vastlegt. Zolang je je resultaten en uitkomsten niet meticuleus bijhoudt, oefen je op drijfzand. Elke stap, elk resultaat, elke handeling moet schriftelijk vastgelegd worden. Zo kijk je straks terug en beoordeel je welke strategie het beste voor je werkt. Het werkt ook motiverend om de voortgang die je maakt continu (dagelijks of wekelijks) op te schrijven en terug te lezen. Zo kun je ook op tijd bijsturen, mocht je van koers dreigen te raken.  Dit het nut van monitoren.

Merit is stap 4.  Merit vertalen we met de Arabische term ajar, of de Nederlandse term ‘waardevol / zegeningen / goede karma’.  Merit manifesteert zich dagelijks, maar is niet per se in materialistische termen uit te drukken of met de huidige stand van technologie meetbaar. Het strekt zich namelijk uit over een enorme tijdspanne. Je goede of slechte karma begint namelijk niet bij je huidige incarnatie. Het huidige leven is het gemiddelde van de karma die je hebt verzameld over al je vorige incarnaties. Lees hier mijn artikel over karma en reïncarnatie. Merit genereer je door goede daden te verrichten, correcte gedachten te genereren en op de juiste manier te spreken. Dit betekent dat wanneer je jezelf in een situatie ziet waarin je jezelf gelukkig mag prijzen, je dit in essentie hebt verdiend, maar tegelijkertijd moet je in gedachten houden dat je merit (je hoeveelheid goede karma) vermindert vanwege de manifestatie van de gelukkige situatie waarin je jezelf aantreft. Je aandelen in ajar, merit, of goede karma vermindert door de ontwikkeling van fortuinlijke omstandigheden. In veel culturen zien we bijvoorbeeld dat wanneer een echtpaar gaat trouwen (en hun goede karma vermindert), het echtpaar geld of andere zaken uitdeelt aan de aanwezigen. De conclusie die je hieruit kunt trekken is als volgt. Wil je goede omstandigheden voor jezelf creëren, dan zul je anderen moeten helpen om goede omstandigheden voor zichzelf te creëren. Help others achieve their dreams and you will achieve yours. – Les brown

Mantra is stap 5. Er zijn verschillende mantra’s die je van dienst kunnen zijn bij het vinden van gewenste en fortuinlijke omstandigheden. Lees daarom hier over de effecten van de Zhunti Mantra. Hulp van deva’s is niet ongebruikelijk bij het gebruiken van de Zhunti mantra.

Meditatie is stap 6. Door het ontwikkelen van meditatie wordt het makkelijker om niet mee te gaan in je impulsen en rationele neigingen. Je (rationele) neigingen vormen je automatische piloot en die piloot volgt gewoon de koers van de door jou geschreven karma. Wil je je toekomst veranderen, je beter voelen of betere omstandigheden voor jezelf creëren, dan komt er een punt waarop het leren van meditatietechnieken vereist is.

Verder lezen? Bekijk deze artikelen:

Leuk artikel? Reageren kan hieronder.   🙂

Inschrijven voor de nieuwsbrief kan onderaan de homepage!

Twitter: @123zosimpel
Facebook: www.facebook.com/123zosimpel
E-mail: Yussuf@123zosimpel.com

Ken jij je financiële blauwdruk?

123zosimpel rijk financiele blauwdruk samadhi zhunti

‘For wealth to translate into wellbeing, you need a spiritual element within you. Without that, your success will work against you.‘ – Jaggi Vasudev (Sadhguru)

Spaar jij makkelijk je geld? Of geef je het veel te snel uit? Spaar je je vermogen met concrete en voorbedachte doelen? Waarschijnlijk niet. De kans is groot dat je geen duidelijke doelen hebt wanneer jij je geld spaart, dat geld sparen je niet makkelijk lukt en dat je nog een aanzienlijke schuld hebt af te lossen (die mooie hypotheek of studieschuld).

Toen we klein waren hebben we geleerd om op een bepaalde manier met geld om te gaan. Soms kreeg je geld van je ouders en dan besteed je het. Zo ging het bij mij. Ik vroeg erom en ik gaf het uit.

Andere kinderen moesten met bijvoorbeeld 10 euro de hele week rondkomen. Zo leerden zij dan met geld omgaan.

Als je hebt geleerd om het geld waar je om vraagt meteen uit te geven, zul je waarschijnlijk later in je leven ook meteen al het geld dat je krijgt uitgeven. Of het nou 5 euro is wanneer je nog een kleuter bent, of 500 euro wanneer je 18 bent of 500.000 euro wanneer 50 bent, dezelfde patronen blijven terugkomen. Je ontvangt geld en je geeft het uit. De bekende gat in de hand. Zo worden we geen miljonairs. Kun je hier iets aan doen? Jazeker. Eerst moet je dit patroon ontdekken, je financiële blauwdruk herkennen en je gewoonten bijsturen.

Het miljonairsbrein ontrafeld

Sommige dingen leren we niet op school, zoals financiële of relationele vaardigheden. In zijn boek Het miljonairsbrein ontrafeld bespreekt T. Harv Eker het verschil in denken tussen miljonairs en arme mensen. Hij stelt dat je financiële blauwdruk in grote mate bepaalt of je arm bent of rijk wordt en blijft. In welke gewoonte herken jij je meer? Die van arme mensen of rijke mensen? Hier een tiental voorbeelden.

 1. Rijk mensen geloven “ik creëer mijn leven. Arme mensen geloven “het leven overkomt me”.
 2. Rijke mensen spelen het spel met geld om te winnen. Arme mensen spelen het spel om niet te verliezen.
 3. Rijke mensen zijn vast besloten rijk te zijn. Arme mensen willen rijk zijn.
 4. Rijke mensen denken groot. Arme mensen denken klein.
 5. Rijke mensen focussen zich op mogelijkheden. Arme mensen focussen zich op moeilijkheden.
 6. Rijke mensen bewonderen andere rijke en succesvolle mensen. Arme mensen verafschuwen rijke en succesvolle mensen.
 7. Rijke mensen kiezen ervoor om betaald te worden op basis van hun resultaten. Arme mensen kiezen ervoor om betaald te worden op basis van tijd.
 8. Rijke mensen denken “allebei”. Arme mensen denken “dit of dat”.
 9. Rijke mensen gaan goed met hun geld om. Arme mensen gaan “verkeerd” met hun geld om.
 10. Rijke mensen leren en groeien constant. Arme mensen denken dat ze het al weten.

Hokjes denken

Pak vooral een exemplaar op van dit boek als je jezelf wilt verbeteren op financieel gebied. Je hoeft niet per se voor dit boek te gaan. Rijke pa arme pa is ook een aanrader op het gebied van financiële zelfverbetering.

Verbeter jezelf in ieder geval. Zelfs dokters, advocaten en andere hoge knakkers hebben massaal ‘arme mensen’ gewoonten en komen net rond, want hoe meer zij krijgen, hoe meer zij uitgeven. Het gaat uiteindelijk niet om hoeveel geld er binnenkomt, maar om hoe jij ermee omgaat.  Denk daarom buiten de gebaande paden. Buiten de bekende hokjes. Welvaart begint in je hoofd.

Geld en karma

Laten we echter niet te snel aannemen dat je rijk wordt omdat je hier en daar een gewoonte aanpast. Het kan wel zijn dat je meer geld overhoudt door het aanpassen van gewoonten, maar extreem veel geld verdienen heeft ook te maken met je karmische bankrekening, die je kan aanvullen aan de hand van je integriteit, goede daden en liefdadigheid.

De superrijken op aarde genieten van hun vermogen omdat hun karma daar naar staat. Vaak zien we dat miljardairs filantropische neigingen hebben, zoals Oprah of Bill Gates. Door het verrichten van extreem veel goede daden, genieten zij nu een extreem groot vermogen.

Wat je geeft is wat je krijgt. Dit is het geheim van geld (en overigens alle andere wereldlijke zaken). Het geboren worden in een rijke familie is het gevolg van de karma die je hebt opgebouwd (lees mijn vorig artikel 10 posities op karma en reïncarnatie).

Ondertussen zou je ook de Zhunti mantra kunnen herhalen om je rijkdom uit te zien breiden.

Misschien ga ik in een volgend artikel dieper in op de exacte verhouding tussen karma en geld.

Interesse in deze artikelen?

Interessant artikel? Reageren kan hieronder.
Op de hoogte blijven van de nieuwste content? Volg 123zosimpel via social media (zie links onderaan).

Inschrijven voor de nieuwsbrief kan onderaan de homepage!

Twitter: @123zosimpel
Facebook: www.facebook.com/123zosimpel
E-mail: Yussuf@123zosimpel.com

Briljante leiders hebben meerdere toekomstperspectieven

toekomst perspectief 123zosimpel

“The best way to predict the future is to create it.”

De beste leiders die de mensheid heeft gekend hebben altijd een overweging gemaakt tussen meerdere toekomstperspectieven. En dit bleven zij later ook doen. Op het eerste gezicht misschien verwonderlijk. Hechten we namelijk niet meer waarde aan leiders die een duidelijk beeld en visie voor de organisatie hebben? Leiders die vanaf het moment dat zij kunnen praten hun plannen en plotten bekend maken? Is het niet vreemd dat degene aan het stuur onzeker is over zijn toekomst?

Hoe dat laatste ook moge zijn, de beste leiders bereiden zich voor op verschillende toekomstperspectieven. Inspirerende mensen die aan het roer hebben gestaan, waren nooit gebonden aan één scenario. Zij bedachten welke voor- en nadelen de verschillende scenario’s met zich meebrachten en ondertussen ontwikkelden zij verschillende vaardigheden.

Zo zijn er mensen geweest die geboren waren als de erfopvolger van de keizer, maar toch voor een compleet ander pad kozen. Een minder materialistisch georiënteerd pad. En het tegenovergestelde is ook waar. Er zijn mensen die geboren waren in de laagste rangen en uiteindelijk kozen voor het keizerschap: de chakravartin (niet te verwarren met een verlicht despoot).

Voordelen verschillende toekomstperspectieven

Effectief leiderschap brengt met zich mee dat je bepaalde dingen opgeeft, zoals het idee dat je precies weet wat je over 5 jaar, 10 jaar of 15 jaar wilt doen. Dat betekent dat je ook opgeeft om over te willen komen alsof je alles al uitgedacht hebt, alles weet of alles al hebt bepaald voor jezelf.

Wanneer je verschillende toekomstperspectieven hebt, vergroot ook je aanpassingsvermogen. Je wordt weerbaarder en je leert beter omgaan met de omstandigheden die het leven je brengt.

Briljant of dwaas?

Wanneer je je pad hebt gekozen omdat dit het beste was tussen alle alternatieven, noemen we je briljant in acties.

Wanneer je vasthoudt aan één perspectief omdat je daar emotionele waarde aan hecht, je je niets anders kunt voorstellen en dat perspectief een deel van je identiteit is geworden, noemen we je een dwaas in keuzes.

Misschien kun je de toekomst niet voorspellen, maar je kunt je er wel op voorbereiden.

Bovendien heeft de voorbereiding op meerdere toekomstperspectieven het effect dat je je kansen en je risico’s spreidt. Dit geeft rust.

Spreid dus je kansen. Holland Casino raadt het je aan. Top-investeerders raden het je aan. Ik raad het je aan.

Misschien ben je ook geïnteresseerd in deze artikelen

Interessant artikel? Deel je gedachten. Laat hieronder een reactie achter. 🙂

Op de hoogte blijven van de nieuwste content? Volg 123zosimpel via social media.

Wil je wekelijks de 123zosimpel artikelen ontvangen per mail?
Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief onderaan de homepage!

Twitter: @123zosimpel
Facebook: www.facebook.com/123zosimpel
E-mail: Yussuf@123zosimpel.com

 

Leven tussen orde en chaos

123zosimpel.com gedragsvoorschriften mediteren inzicht

Sinds dat we kind waren werd ons verteld wat correct gedrag is. Om enkele voorbeelden te noemen:
– de gulden regel: doe een ander niet wat jij niet wilt dat jou geschiedt;
– regels die zien op wat haram of halal;
– de sunna;
– de sila;
– regels die zien op sociaal wenselijk gedrag;
– de yama’s en niyama’s;
– voorschriften die zien op wat koosjer is;
– de beroepscode; en
– de regels die zien op strafrechtelijk vervolgbaar gedrag.

In vele vormen en varianten zijn we ooit verleid of verplicht om bepaalde gedragsvoorschriften in acht te nemen. In religieuze tijden was een vermaning over jouw plaats in de hemel of hel voldoende voor het een en ander. Andere keren was het nodig om je te bedreigen met opsluiting of de doodstraf. En in enkele gevallen was sociale of financiële druk meer dan voldoende.

Ons karakter wordt ook gevormd door de ons aangeleerde gedragsvoorschriften. We zullen zien dat in het begin meestal harde regels nodig zijn, maar later niet meer. Als we de vaardigheid ontwikkelen om spontaan om te gaan met situaties, zonder vast te zitten aan allerlei overtuigingen en verwachtingen, groeien we als persoon.

De menselijke perceptie kan, wanneer het wordt gebruikt met een bepaalde intensiteit, zich volledig ontdoen van al haar beperkende conditioneringen. Het wordt mogelijk om spontaan te handelen en situaties naar onze hand te zetten. Zolang die intensiteit binnen onze perceptie niet wordt ontwikkeld, zijn we gewezen op externe regels, etiquette en van buitenaf opgelegde voorschriften. In de Tao Te Ching lezen we:

“When the Tao (the Way) is lost, there is virtue.
When virtue is lost, there is humanity.
When humanity is lost, there is justice.
When justice is lost, there is etiquette.
Etiquette becomes prevalent when people fail to be sincere and honest.
Hence, chaos begins.” – 38 Tao Te Ching

We leven in een tijd waar het erg makkelijk is geworden om voor jezelf te denken en voor jezelf te beslissen. Die materiële mogelijkheden zijn er. Waar het 500 jaar geleden nog zo was dat er binnen de gemeenschap één iemand kon lezen en één iemand voor iedereen wist wat het beste was, is dat nu totaal anders. In termen van individuele keuzemogelijkheden hebben we grote vooruitgang geboekt. Het (informatie-)tijdperk waarin wij nu leven brengt natuurlijk wel enkele uitdagingen met zich mee. Het is een uitdaging om een onderscheid te maken tussen echt en nep. Het is  een uitdaging om in de overload aan informatie voor jezelf te bepalen wat het juiste is. Daarom is enige wijsheid op zijn plaats. Maar over één ding zijn we het allemaal eens: we willen het beste voor onszelf.

Als je de keuze hebt tussen positieve emoties en succes enerzijds of negativiteit en depressie anderzijds, wat kies jij dan? Denk er maar even over na.

Als je kiest voor positieve emoties en succes, raad ik je aan om verder te lezen. Als je kiest voor negativiteit en depressie, raad ik je al helemaal aan om verder te lezen.

Uit verschillende onderzoeksresultaten is gebleken dat het beste werk wordt geleverd door mensen die relaxed en gelukkig in het leven staan. Stress en depressie daarentegen staan een goed beoordelingsvermogen in de weg en onder zulke omstandigheden leveren mensen slecht werk.

Stress en depressie zijn in essentie het gevolg van een bepaalde chemische samenstelling in je lichaam en geest.  Ontspanning en geluk is in essentie ook het gevolg van een bepaalde chemische samenstelling in je lichaam en geest.

Is het dan niet interessant om deze chemische samenstelling van binnenuit te beheersen? Momenteel zijn onze chemische samenstellingen voornamelijk het gevolg van onbewuste neigingen en gewoonten. Dit noemen we leven op automatische piloot of leven met cruise-control. De automatische piloot brengt een bepaalde comfort met zich mee.

Sommigen zeggen dat ze zelf al invloed uitoefenen op hun chemische samenstelling. Ze vertellen dan dat ze dat doen met behulp van een beetje alcohol, drugs, seks, antidepressiva enzovoorts. Maar dit is geen beheersing van binnenuit. Dit is een afhankelijkheidsrelatie met externe factoren. 

Het is mogelijk om de chemische samenstelling volledig van binnenuit te reguleren. Het vergt alleen een intensiever gebruik van onze perceptie. Eerst zou dat wat op automatische piloot gebeurt, voortaan bewust moeten gebeuren. Lopen, zitten, liggen, staan, maar ook praten, denken, luisteren en kijken mag dan niet meer onopgemerkt voorbij gaan. Dit is correcte aandacht (mindfulness). Iemand die op de hoogte is en blijft van iedere eigen gedachte, intentie en handeling, zo iemand zet zijn cruise-control af, heeft zijn comfortzone verlaten en bepaalt de richting van zijn eigen leven. Op automatische piloot leef je een voorspelbaar leven. Op het moment dat je de automatische piloot uitzet, door wat we noemen de bewuste overname, zet je een hoop veranderingen in gang. Je bent niet meer gebonden aan oude en misschien ongezonde gewoonten. De automatische piloot bepaalt immers je koers niet meer. Bovendien wordt het moeilijker voor anderen om je toekomst te voorspellen, omdat je nu meer vrijheid in keuzes geniet. Je karma beheerst je niet meer zozeer, want je handelingen zijn minder compulsief. Zo openen we verschillende dimensies die inherent zijn aan de menselijke perceptie.  

Er zijn enkele emoties die, wanneer die ongecontroleerd worden beleefd, veel schade veroorzaken voor je mentale en lichamelijke gezondheid. Een vurig verlangen of het koken van woede zijn voorbeelden van uitdrukkingen voor bepaalde intense emoties. Iemand die kookt van woede ervaart schadelijke chemische samenstellingen binnen zijn lichaam en geest. Zo’n brand die van binnen woedt, noemen we the fire of hell. Die uitdrukkingen zijn er om aan te geven dat bepaalde mentale factoren en emoties een schadelijke chemische samenstelling vormen voor je lichaam en geest. Er waren mensen met diep inzicht die dit zagen. Zij formuleerden gedragsvoorschriften, wat wij nu moraliteit en persoonlijke integriteit zouden noemen, meestal onder verwijzing naar een hogere macht. Voor bepaalde mensen en in bepaalde tijden was dit de beste marketingsstrategie wanneer het ging om bepaalde gedragsvoorschriften. In andere tijden was uitleg over karma en de werking van lichaam en geest voldoende om mensen te inspireren de voorschriften na te leven.

We moeten erop bedacht zijn dat gedragsregels deels zijn ontwikkeld om mensen die op automatische piloot leven tegen zichzelf te beschermen. De cruise-controllers hoeven dit zelf niet te weten en als ze het wel wisten, dan heeft de strategie vaak minder effect. Wanneer iemand zijn perceptie ontwikkelt, gebeurt het uitdragen van bepaalde gedragsvoorschriften spontaan, zonder oplegging van buitenaf. Het verdiepen van de eigen perceptie leidt tot een meer spontane, bewuste en gezonde zelfexpressie. Wanneer wij de correcte gedragsvoorschriften naleven, imiteren wij daarmee het spontane gedrag van hen die diepere percepties en inzichten hadden ontwikkeld.

Wanneer er steeds minder mensen zijn die hun perceptie met enige intensiteit gebruiken en ook geen deugdzame kwaliteiten ontwikkelen, zien we dat de strikte naleving van steeds meer wetten en reguleringen belangrijker wordt. Dit om de schijn van orde te scheppen, aangezien een situatie van steeds meer wetten en reguleringen de voorbode is van chaos.

De strikte naleving van gedragsvoorschriften is altijd gepaard gegaan met mensen die een hedonistisch mensbeeld propageren (denk aan de uitdrukking YOLO). De gevolgen van zo’n mensbeeld zijn divers, maar de bespreking ervan valt buiten de reikwijdte van dit artikel.

Deugdzaam gedrag kan zorgen voor goede karma. En goede karma kan zorgen voor een wedergeboorte in upper echelons samen met de goodie goodies (klik hier en lees mijn vorig artikel over karma en reïncarnatie). Maar vergeet wedergeboorte. Onze interesse gaat uit naar wat er nú gebeurt. Regels zijn bedacht door mensen en nooit absoluut. Dat wat absoluut is, heeft niets met regels te maken. Regels zijn slechts tactische en strategische middelen die worden aangewend om mensen te leiden. Denk daarom twee keer na voordat je gelooft dat absolute naleving vereist is.

Ik zal je een geheimpje verklappen. De ene keer verschijnt er iemand in de wereld met samadhi of de Tao (zulke mensen noemen we ook wel profeten, boeddha’s, sufi’s, yogi’s, bodhisattva’s, filosofen etc.) die ons vertelt dat de regels absoluut van aard zijn en altijd moeten worden opgevolgd. Wanneer mensen vervolgens doorslaan in het opvolgen van regels, zoals we zien bij eerwraak of rituele zelfmoord, komt soms dezelfde persoon, maar nu in een andere tijd en met een ander jasje, ons uitleggen dat regels niet absoluut van aard zijn en niet altijd moeten worden opgevolgd. Zelfs geneesmiddelen moeten in bepaalde hoeveelheden genomen worden. Te veel van iets is nooit goed.

Zulke manieren van lesgeven noemen we skillful means of expedient means en het heeft alles te maken met leiding geven door middel van het aanwenden van tactische en strategische vaardigheden die rekening houden met de behoefte van de tijd en de karma en capaciteiten van de mensen in het algemeen.

In sommige tijden en in sommige culturen hadden mensen discipline en regelmaat nodig. In andere tijden en andere culturen ontstond er een ongezonde onderwerping aan discipline en gedragsvoorschriften en ook dit moest aangepakt worden. Zo is er het voorbeeld van een Zen meester die op een dag tegen een Boeddha beeld begon te pissen wanneer zijn studenten keken. Of een meester die in een hoerenwijk loopt en wanneer men hem vraagt waarom hij daar is, antwoordt met ‘omdat ik hier mijn geest aan het trainen ben, wat hebben jullie ermee te maken?’  

Als mensen te serieus worden, zullen er meesters opstaan die schoppen tegen die status quo. Als mensen te los en wild worden, dan zullen er meesters opstaan die schoppen tegen die status quo. Vervolgens zien we dat iedereen die tegen de status quo schopt, het meestal met de dood moet bekopen. Het vormgeven van culturen is een dodelijke aangelegenheid. Jezus werd aan het kruis genageld, Socrates moest drinken uit de gifbeker, Mansur Al-Hallaj werd opgehangen, Galileo Galilei werd vermoord, moordaanslagen werden gepleegd op de profeet Mohammed, op Shakyamuni de Buddha, op Krishna, en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Culturen worden vormgegeven door mensen die lichaam en geest cultiveren. Zulke mensen – die we na duizenden jaren nog steeds eren – zijn de architecten van duurzame beschavingen en culturen. De architecten zelf verschillen onderling in mate van inzicht en realisatie. Ook op het spirituele pad zijn er bepaalde rangen en daarom zijn er verschillende classificatiemethoden ontwikkeld om iemand te kunnen inschalen naar gelang zijn vordering. Een samadhi meester zoals Mozes, is geen man van Tao, zoals Socrates. Confucius erkende zijn meerdere in Lao Tzu toen hij zei: “I know that birds can fly and fish can swim and beasts can run. But dragons! I shall never know how they ride wind and cloud up into the sky. Today I saw Lao Tzu. What a dragon!” Maar dit is dode kennis. We geloven liever dat onze eigen overtuigingen superieur zijn aan die van anderen, terwijl we, zoals de etiquette ons leert, iedereen vertellen dat we ook andermans overtuigingen respecteren. Nogmaals, in de woorden van de Tao te Ching:

“When the Tao (the Way) is lost, there is virtue.
When virtue is lost, there is humanity.
When humanity is lost, there is justice.
When justice is lost, there is etiquette.
Etiquette becomes prevalent when people fail to be sincere and honest.
Hence, chaos begins.” – 38 Tao Te Ching

Vond je dit een interessant artikel? Delen mag en reageren kan hieronder.

Op de hoogte blijven van de nieuwste content? Volg 123zosimpel via social media.
Inschrijven voor de nieuwsbrief kan onderaan de homepage!

Twitter: @123zosimpel
Facebook: www.facebook.com/123zosimpel
E-mail: Yussuf@123zosimpel.com

Vernietig negatieve zelfspraak

zelfspraak mediteren 123zosimpel.com mindfulness

De kwaliteit van de vragen die we onszelf dagelijks stellen, bepaalt in grote mate de kwaliteit van ons dagelijks leven.”

Het zal  niet aan je voorbijgaan dat je jezelf vragen stelt. Meestal ben je niet bedacht op de aard, inhoud en gevolgen van zulke vragen en dan bedoel ik met name de negatieve spiraal die zulke vragen kunnen veroorzaken. Het begint zo onschuldig en het eindigt zo vervelend. Ik heb het over vragen in de trant van:

“Waarom ik?”
“Ben ik echt zo dom?”
“Kan ik het wel?”
“Ben ik goed genoeg?”
“Ik ben echt slecht.”
“Heb ik dat echt gedaan?”
“Ben ik hier te oud/jong/geel/groen/groot/klein voor?”

enzovoorts.

Ik heb zulke gedachten in ieder geval wel gehad, maar ergens kwam een punt in mijn leven waarbij ik dacht: let’s cut the crap, want waarom blijf ik mezelf kwellen? Door het stellen van zulke vragen, verplicht je je hersenen om een antwoord te verzinnen op absurde vragen waar geen behulpzaam antwoord op mogelijk is. En ik herhaal het hier nogmaals: het begint zo onschuldig en het eindigt zo vervelend. Eerst is het een vraag, vervolgens wordt het een overtuiging. Eerst is het “Ben ik goed genoeg?” en daarna wordt het “Ik ben niet goed genoeg.” Zelfspraak verandert in zelfovertuiging.

Het zijn vragen die geen stuiver waard zijn, maar op automatische piloot toch in mij omgingen. Ik moest inzien dat ik gewoonten had ontwikkeld die mij niet verder hielpen. En zo begon het proces van neti neti. De kunst van het loslaten. 

En zo zag ik ook de waarheid in van de uitdrukking ‘the mind is a wonderful servant, but a terrible master‘. Ik loop hiermee een beetje vooruit op de zaken, maar toch: de grote paradox is dat ik mijn gedachten (synoniem voor mijn geest of mijn mind) niet kan beheersen door de intentie te hebben om mijn gedachten te willen beheersen. Ik moest op een konijn jagen, maar de konijn mocht niet weten dat ik op hem jaag.

Ik heb gemerkt dat mijn mentale beheersing zich ontwikkelt door – and you’ve heard it before –  (1) accepteren dat ik niet veel kan doen aan racende gedachten en (2) de gewoonte afleren om onbewust energie te steken in het scheppen van nog meer gedachten. Ik moest leren hoe ik iets niet moest doen en ik ben er nog steeds mee bezig. Ik moest alerter zijn op mijn zelfspraak. Alerter op de vragen die ik mijzelf dagelijks stel. Mijn focus moest scherper worden. Mijn concentratie dieper. Mijn vragen beter. Het fundament voor serieuze mindfulness was hiermee, enigszins onbedoeld, gelegd.

Nou zijn er ook veel andere feiten en omstandigheden die hebben bijgedragen aan het starten van mijn meditaties, maar de voordelen van het loslaten van negatieve zelfspraak kan ik niet onberoerd laten.

Het proces gaat meestal zo:
(1) je wordt je bewust van de negatieve zelfspraak die in je omgaat;
(2) je neemt de moeite om negatieve zelfspraak om te buigen naar positieve zelfspraak;
(3)  door het oefenen van meditatieve concentraties, breek je stapsgewijs met het hele illusoire concept van zelfspraak en elke andere mentale conditionering, en
(4) je ontwikkelt een volledige en bewuste zeggenschap over het levensproces. Je wordt meester in het beheersen van komen en gaan, meester in leven en dood.

Bevindt je ontwikkeling zich in fase 4, dan noemen mensen je heilig, verlicht, een profeet of een incarnatie van weet ik veel wie. Je hoeft maar een verkeerde stap te zetten en massaal komen er mensen naar je toe met het verzoek hen te zegenen, hen te helpen, hen een plaats in de hemel te garanderen, wonderen te verrichten, een documentaire over je te maken etc. Beginners en gevorderden in de kunst van samadhi en meditatieve concentraties worden door hun leraren en begeleiders altijd afgeraden om in het openbaar te spelen met spirituele krachten. Het is immers zo dat 99,99% van de mensen om ons heen niets weet over de verschillende stadiums van het spiritueel proces (klik hier voor een eerder artikel over de fases van spirituele groei)  en
(1) zij begrijpen spirituele krachten niet en worden er misschien bang van, of
(2) al zien zij het gebeuren met eigen ogen, dan nog geloven zij het niet en denken dan dat het een of andere goedkoop trucje of samenzwering moet zijn, en dit proces noemen we cognitieve dissonantie, en/of
(3) zij ontwikkelen wellicht de misplaatste intentie dat het ontwikkelen van spirituele krachten het doel moet zijn van het spiritueel proces en daarmee verspillen zij door jouw toedoen een gouden kans in dit leven. Het hoogste streven is het loslaten van een misplaatst zelfbeeld, niet het ontwikkelen van spirituele krachten (al is dat een bijgevolg van het spiritueel proces, maar zelfs een onjuist en onvolledig proces kan leiden tot spirituele krachten). Daarom wordt het publiekelijk vertonen van sihir, siddhis of gong-fu ten sterkste afgeraden. Het is in strijd met de correcte discipline, de sila en de sunna. Het is niet de manier van de mens.

Maar dat was even een zijspoor. Terug naar waar we waren.

Wat zijn de voor- en nadelen van het al dan niet loslaten van negatieve zelfspraak?

Het niet aanpakken van zelfspraak kan leiden tot een negatieve zelfovertuiging en daarmee ook een negatief zelfbeeld. Dat zorgt ervoor dat je
– nooit tevreden kunt zijn met je huidige situatie;
– altijd neigt naar de goedkeuring van anderen;
– een negatieve emotionele en chemische samenstelling van je lichaam teweeg brengt;
– door negatieve samenstellingen in je lichaam de weg vrijmaakt voor vele ziekten;
– stressgerelateerde ziekten niet een mogelijkheid worden, maar een garantie;
– angsten ontwikkelt, zoals mensenvrees of andere dwangmatige angstgerelateerde aandoeningen;
– ongezonde copings-mechanismen ontwikkelt, bijvoorbeeld overmatig drank- en drugsgebruik.

Het aanpakken van negatieve zelfspraak, samen met de andere stappen hierboven genoemd, zorgt ervoor dat:
– je een enorme boost geeft aan je zelfvertrouwen;
– je een stuk meer zelfverzekerd wordt;
– je optimistischer in het leven staat;
– je stress vermijdt en vervelende situaties erg snel kunt loslaten;
– je erachter komt dat je jezelf kunt (her)programmeren en dat je huidige programma misschien niet je eigen keus was;
– je jezelf kunt manipuleren om erg snel veel beter te worden in de activiteiten naar keuze;
– je hart langer meegaat, omdat ons hart het slachtoffer is van de effecten van stress;
– wanneer je besluit om verder te gaan met je spiritual practice en tijd steekt in het correct cultiveren van je lichaam en geest, je klaar kunt zijn met het verstoppertje dat je met jezelf speelt.

Genoeg redenen om alerter te zijn op de vragen en gesprekken die dagelijks in ons omgaan. Leer jezelf hoe je negatief naar positief kunt ombuigen. De eerste stap is dat je stealth mode ontwikkelt. Wordt waakzaam, alsof je jaagt op een konijn, maar het konijn mag niet weten dat je op het dier jaagt. Zo luister je ook, enigszins afzijdig en afstandelijk, naar de vragen en gesprekken die in je omgaan. Zo ontwikkel je mindfulness en je meditatieve concentratie. Op het moment dat je wegzinkt in gedachten, heb je dat konijn, met een luidspreker, laten weten dat je op hem jaagt. Weg is de konijn en weg is jouw aandacht. Je bent niet meer aanwezig. Nu moet je opnieuw beginnen. Maar dat is niet erg, bedank jezelf voor de hernieuwde aandacht en begin opnieuw. In het opnieuw beginnen worden winnaars geboren, van moment tot moment.

Om het een en ander beter te begrijpen, kun je je gedachten, zelfspraak en overtuigingen ook beschouwen als gasten of als stofdeeltjes. Een voorbeeld om het een en ander duidelijker te maken:

Wie is de gast en wie is de gastheer? Een gast is iemand die komt, even blijft en vervolgens weer gaat. Een gastheer is degene die niet weggaat. Zo bepalen we dat alles wat niet van een blijvende aard is, gast kan worden genoemd. Dat wat blijvend van aard is, kan gastheer worden genoemd.

Zelfspraak, zelfovertuigingen, gedachten, lichamelijke toestanden, diepe concentraties en konijnen noemen we gasten. Datgene dat zich bewust is van dit alles (de eigenaar van de mind-body complex) noemen we de gastheer. De vraag is: haal jij de gast en de gastheer dagelijks door elkaar? Do we mistake a thief to be our son?

Ander voorbeeld: wanneer het zonlicht door een raam naar binnen schijnt, zien we stofdeeltjes in de lucht zweven door de ruimte van de kamer. Het stof beweegt, maar de ruimte van de kamer beweegt niet. De heldere achtergrond waartegen het stof zich beweegt, beweegt zelf niet en dit noemen we de ruimte. Zo bepalen we dat alles wat helder is en niet beweegt, ruimte kan worden genoemd en dat wat wel beweegt, stof kan geworden genoemd, omdat beweging inherent is aan de essentie van stofdeeltjes.

Zelfspraak, zelfovertuigingen, gedachten, lichamelijke toestanden, diepe concentraties en allerhande konijnen noemen we stof. Datgene wat zich bewust is van dit alles noemen we ruimte. De vraag is: hoevaak haal jij stof en ruimte door elkaar?

De kunst is om er proefondervindelijk, dus ervaringsgericht, met behulp van mindfulness, meditatieve concentratie en het correct cultiveren van lichaam en geest, erachter te komen wie de gastheer is of waar de ruimte precies is (of heeft het geen locatie?). Daarom zegt men binnen de Chan (zen) traditie:

“If one’s mind does not arise, there will be no problems with the myriad things. If you understand ‘space’ and ‘dust’, deluded thoughts will no longer be hindrances. When one recognizes the problem, there will be no resentment.

Vond je dit een interessant artikel? Share the love!
Persoonlijke vragen beantwoord ik momenteel alleen via e-mail (zie hieronder).

Op de hoogte blijven van de nieuwste content? Volg 123zosimpel via social media.
Inschrijven voor de nieuwsbrief kan onderaan de homepage!

Twitter: @123zosimpel
Facebook: www.facebook.com/123zosimpel
E-mail: Yussuf@123zosimpel.com

De hokjes van je geest

123zosimpel.com meditatie aspecten yogacara spiritualiteit

In een eerder artikel over het observeren van de ademhaling (klik hier voor dat artikel) sprak ik over de illusies van onze eigen geest. Dat we onze mentale projecties voor ‘waar’ aannemen, terwijl het slechts de afbeeldingen zijn in en van je eigen ‘geest’. Een voorbeeld. Als ik je vraag: “Waar is de deur?”, zul je ongetwijfeld ergens naar toe wijzen, waar volgens jou een deur is. Maar is de deur daadwerkelijk daar? Je ziet een object alleen maar omdat er licht weerkaatst van dat object, het vervolgens door de lens van je oog gaat, je brein er een omgekeerd plaatje van maakt etc. Je kent het verhaal. Dus nogmaals: waar zie jij een deur? In je eigen geest! En je ziet niet eens de ‘echte’ deur, maar een transformatie van je eigen bewustzijn die het object van een deur moet voorstellen, als je snapt wat ik bedoel.

Nog een voorbeeld: hoe voelt een warm kopje koffie aan? Ongeacht je antwoord: is het niet zo dat het kopje warm is voor jou, omdat je hand een bepaalde temperatuur heeft, en het kopje een hogere temperatuur? Is het niet zo dat als jouw hand een temperatuur had van, zeg 700 graden Celsius, datzelfde kopje koffie erg koud aanvoelt? Is het niet zo dat je wanneer het kopje aanraakt, je niet echt de temperatuur van het kopje ‘registreert’, maar alleen de sensaties en temperatuur aan het oppervlak van je eigen hand (je tastzintuig) ‘registreert’? 

De werkelijkheid is dat je alleen jezelf kan voelen. En zo komen we op het gebied van Yogacara, ook wel mind-only of consciousness-only genoemd. We kunnen het ook psychologie noemen. Whatever rocks your boat.

De Zesde Patriach van de Zen school, sprak dan ook als volgt.

“Learned Audience, when we use prajna for introspection we are illumined within and without, and in a position to know our own mind. To know our mind is to obtain liberation. To obtain liberation is to attain samadhi of prajna, which is thoughtlessness. What is thoughtlessness? Thougtlessness is to see and to know all things with a mind free from attachtment. When in use it pervades everywhere, and yet it sticks nowhere. What we have to do is to purify our mind so that the six aspects of consciousness (vijnanas), in passing through the six sense organs (the six gates), will neither be defiled by nor attached to the six sense object. When our mind works freely without any hindrance, and is at liberty to come or to go, we attain samadhi or prajna, or liberation. Such a state is called the function of thoughtlessness. But to refrain from thinking of anything, so that all thoughts are supressed, is far from correct practice, and this is an erroneous view.” – Sixth Patriach Hui-Neng

Vier cognitieve aspecten
Op het moment dat we onze cognitieve capaciteiten benutten (en we dus dingen waarnemen), splitst de geest zich in vieren. Ter voorbeeld: op het moment wanneer we dit artikel lezen, is een deel van onze geest verdeeld in vier stukken, namelijk een:

 1. objectief aspect;
 2. subjectief aspect;
 3. beschouwend aspect; en
 4. bevestigend aspect.

Bij het proces van waarnemen denken we meestal in termen van ‘iets observeren’ en het vervolgens bepalen onder welke categorie we het kunnen plaatsen. Meestal nemen we dan aan dat we externe objecten (iets buiten ‘onszelf’) aan het observeren zijn. In het voorbeeld van de deur, namen we aan dat de deur zich buiten ‘onszelf’ bevond. Dit doen we onder invloed van mentale gewoontes en onwetendheid. 

In het licht van Yogacara (en dit moet je bevestigen aan de hand van je eigen meditatieve inzichten) zien we dat de geest zichzelf continu verdeelt in zogenaamde verschillende hokjes, die we kunnen beschrijven als:

 1. het hokje dat gezien wordt (het objectieve aspect);
 2. het hokje van hij/zij die ziet (het subjectieve aspect);
 3. het hokje waar er zintuiglijke informatie binnenkomt (beschouwend aspect);
 4. het hokje dat bevestigt: er is zintuiglijke informatie binnengekomen (bevestigend aspect).

Een voorbeeld ter verduidelijking: neem het voorbeeld van het kijken naar de deur. De volgende aspecten spelen een rol:

 1. het mentale plaatje van de deur (objectieve aspect);
 2. het idee dat er een ‘ik’/’ego’ is die ergens naar toe kijkt (subjectieve aspect);
 3. het proces waarin het mentale plaatje van de deur wordt gezien, maar nog niet wordt bestempeld met het etiket ‘dit is een deur’ (beschouwend aspect);
 4. het proces waarin je denkt ‘ik heb net een deur gezien’ (bevestigend aspect).

Met conclusie
Op het moment dat je ervaringsgewijs ontdekt wat nou precies die vier zojuist genoemde aspecten waarneemt, maak je goede vooruitgang. De zesde Patriarch zei immers ‘to know our mind is to obtain liberation‘. Maar hij bedoelt geen wetenschap in de vorm van intellectuele inzichten, discussies en scherpslijperijen. Alleen artikelen lezen, zonder het gebruik van meditatietechnieken, brengen je niet ver. Een intellectueel ‘aha’ momentje brengt geen verandering teweeg in het diepste van je karakter en bewustzijn. Dus Yogacara is ontwikkeld door zij die geoefend waren in meditatie, om ons te stimuleren zelf de juiste concentraties te ontwikkelen.

Dus recht zo die gaat.

Interessant artikel? Reageren kan hieronder.
Inschrijven voor de nieuwsbrief kan onderaan de homepage!

Op de hoogte blijven van de nieuwste content? Volg 123zosimpel via social media.
Twitter: @123zosimpel
Facebook: www.facebook.com/123zosimpel
E-mail: Yussuf@123zosimpel.com

10 posities op reïncarnatie en karma

reincarnatie karma rumi

“Ik overleed als mineraal en kwam terug als plant,
ik overleed als plant en werd verheven tot dier,
ik overleed als dier en ik werd mens.
Wat heb ik te vrezen?
Wat doet overlijden aan mij af?
Nog een keer zal ik overlijden, nu als mens,
om te stijgen tot de rangen der engelen,
maar zelfs het leven tussen engelen is niet voor eeuwig.” – Jalāl ad-Dīn Muhammad Maulana Rūmī 

Dit gedicht is geschreven door Rumi, een sunni moslim, filosoof, theoloog, islam geleerde, dichter en sufi mysticus van Perzische afkomst. Rumi overleed op 17 december 1273, maar bijna duizend jaar na zijn dood blijft zijn werk nog steeds onverkort relevant. Dat noem ik impact.

Rumi schetst in dit gedicht een bepaalde evolutie die wij kennen onder de term reïncarnatie. Het concept van reïncarnatie is sterk verbonden met het concept van karma (de wet van oorzaak en gevolg). En beide concepten zijn weer sterk verbonden met vragen als: “Hoe verklaar je al die keurige mensen die kampen met zware en onverdiende omstandigheden en al die verdorven figuren die als koningen leven?”

In dit artikel neem ik het onderwerp van karma over meerdere levens onder de loep. Ik werp 10 posities op, waarvan ik hoop dat zij onvoldoende zijn om jou te overtuigen van mijn stellingen.

1. Groot onderzoek
Het maakt namelijk niet uit dat wetenschappers door middel van hypnose mensen hebben teruggebracht naar herinneringen van vorige levens.  En dat er vervolgens historisch bewijs is gevonden voor de geldigheid van zulke herinneringen. En dat het vaak herinneringen betrof die niemand bekend konden zijn.

2. De wetenschappelijke benadering
Het maakt niet uit dat reïncarnatie en karma naadloos aansluiten bij de eerste hoofdwet van de thermodynamica: de wet van behoud van energie. Natuur- en scheikunde vertelt ons namelijk dat in de wereld om ons heen energie niet verloren gaat, maar slechts transformeert van de ene toestand naar de ander. Het maakt ook niet uit dat de natuur om ons heen, zoals de seizoenen, de hemellichamen en periodes van vrouwelijke vruchtbaarheid (en ongesteldheid) de neiging hebben zich te herhalen in cycli. 

3. Kinderen met bijzondere vaardigheden
Het maakt niet uit dat sommige kinderen worden geboren met herinneringen van vorige levens. Of dat sommige kinderen speciale vaardigheden bezitten, zonder dat daar in dit leven enige oefening aan is voorafgegaan, zoals het beheersen van vreemde (en soms eeuwenoude) talen of het perfect kunnen bespelen van de piano.

4. Christelijkheid en Jodendom
Het maakt niet uit dat het concept van reïncarnatie onderdeel uitmaakte van het Christendom  (zie Mattheus 16:13-14, Mattheus 17:9-13, Lucas 4:7-9, Marcus 6:14-16), maar later vanwege politieke redenen, in het jaar 325, op het Eerste Concilie van Nicea aan de kant is geschoven. Of dat reïncarnatie onder Joden nog steeds een fundamenteel principe vormt, die zij Gilgul noemen. Het zou ons ook niet moeten uitmaken dat een deel uit de Zohar, een Joodse tekst, als volgt luidt:

“Elk leven is onderworpen aan de beproevingen van reïncarnatie en transmigratie. Zo goed als de voltallige mensheid weet niets over de hoeveelheid mysterieuze beproevingen en transformaties die hen te wachten staan. Maar eenmaal los uit het proces van leven en dood in zijn dwangmatige vorm, gaat het levensproces op in Zijn Absolute Essentie.  Elk levensproces zal hoe dan ook uiteindelijk terugkeren naar Zijn Absolute Essentie. Maar om deze terugkeer te bewerkstelligen moet het levensproces de vereiste perfecte kwaliteiten ontwikkelen. En als die perfecte kwaliteiten niet tijdens het huidige levensproces worden ontwikkeld, zal het proces een nieuw leven aannemen en vervolgens een derde, een vierde enzovoorts, totdat alle perfecte kwaliteiten zijn ontwikkeld voor een terugkeer en eenwording met God.”

5. Islam
Het maakt niet uit dat in surah Al-Baqara (Koran 2:28) het volgende staat:

“Hoe kun je nog ongelovig zijn wanneer je erachter komt dat je dood was en Hij je terug tot leven bracht, Hij vervolgens weer je leven nam en Hij je daarna weer terug tot leven bracht, om je uiteindelijk weer een met Hem te maken?

en dat je bij nadere bestudering erachter komt dat er gezinspeeld wordt op drie of meer levens, namelijk:

“Hoe kun je nog ongelovig zijn wanneer je erachter komt dat je dood was (levensproces nummer 1 is voorbij) en Hij je terug tot leven bracht (levensproces nummer 2 begint), Hij vervolgens weer je leven nam en Hij je daarna weer terug tot leven bracht (levensproces nummer 3 begint), om je uiteindelijk (na een x aantal incarnaties) weer een met Hem te maken?

Het maakt ook niet uit dat Mansur al-Hallaj, een legendarische sufi meester die door zijn tijdgenoten publiekelijk werd geëxecuteerd in Bagdad vanwege zijn uitspraak Ana al-Haq (ik ben de waarheid) het volgende schreef:

Net als het onkruid,
groeide ik telkens weer,
op de oevers van stromende rivieren.
Meer dan honderd duizend jaar,
heb ik geleefd en gewerkt,
in elke lichamelijke vorm die bestaat.

Hallaj.jpg

(de executie van Mansur al-Hallaj)

7. Het Verre Oosten
Het maakt niet uit dat in het Verre Oosten reïncarnatie een algemeen aanvaard concept is en dat het keer op keer publiekelijk wordt onderwezen binnen het Hindoeïsme, Boeddhisme en Taoïsme, stromingen die zijn gevormd door personen die door diepe meditatie een vergaand inzicht hadden ontwikkeld met de daarbij behorende spirituele krachten, zoals het kunnen kijken in de toekomst en het kunnen kennisnemen van vorige levens.

8. Een meerderheid in deze wereld
Het maakt niet uit dat Jaïnisten, Sikhs, Indianen in Amerika, aanhangers van natuurgodsdiensten en een hoop andere inheemse culturen hun eigen redenen hebben gevonden om in reïncarnatie te geloven. Het maakt zelfs niet uit dat al de culturen die ik in dit artikel heb genoemd de meerderheid vormen in onze wereld en dat mensen die karma en reïncarnatie niet aanvaarden de minderheid vormen. Het maakt niet uit dat karma en reïncarnatie de twee ideeën zijn die wellicht de grootste aanhang hebben onder de mensen op deze wereld.

9. Grondleggers van het Westen
Het maakt ook niet uit dat de grondleggers van de Westerse cultuur, namelijk Socrates en Plato (maar ook Virgil, Aristoteles en Voltaire) openlijke aanhangers waren van karma en reïncarnatie.

10. De beste gok
Het maakt zelfs niet uit dat Shakyamuni Buddha aangaf dat het de best berekende gok is voor een mens om rekening te houden met de gevolgen van karma en reïncarnatie. Vooral omdat sommige effecten van karma onmiddellijk merkbaar zijn. Hij vatte het een en ander als volgt voor ons samen:

buddha karma 123zosimpel

“Er zijn vier soorten karma: (1) die met onmiddellijke gevolgen, (2) die met gevolgen in het direct hieropvolgend leven, (3) die met gevolgen over (meerdere) toekomstige levens en (4) die zonder gevolgen. Nogmaals, er zijn vier soorten karma (1) die met definitief tijdstip, maar zonder definitieve vergoeding of vergelding, (2) die met definitieve vergoeding of vergelding, maar zonder definitief tijdstip, (3) die met definitief tijdstip en definitieve vergoeding of vergelding en (4) die zonder definitief tijdstip en zonder definitieve vergoeding of vergelding. Met definitieve tijdstip wordt bedoeld een tijdstip in het huidige leven, het volgende leven of een van de toekomstige levens (waarin de karma zich zal manifesteren). Karma zonder definitief tijdstip en zonder definitieve vergoeding of vergelding kan nog worden veranderd. Wanneer er wel sprake is van definitieve vergoeding of vergelding, maar niet van een definitief tijdstip, kan de vergoeding of vergelding die zou plaatsvinden in de toekomst naar het nu worden gehaald. Hoe is dit mogelijk? Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van bepaalde kwaliteiten in de geest, met name wijsheid, meditatieve inzicht en mededogen, verandert zeer ongunstige karma in licht ongunstige karma. Wanneer spreken we van een definitieve vergelding? In de gevallen waarin een dader een bepaald feit herhaaldelijk uitvoert, zonder spijt, maar willens en wetens, met plezier en vastberadenheid, en de dader zich na afloop genoegt om de verrichting van zijn daden, spreken we van definitieve vergelding. In alle andere gevallen is de vergelding niet definitief.

Levende wezens verrichten daden die resultaten opleveren die licht ongunstig van aard zijn en soms zeer ongunstig van aard zijn. Sommige daden resulteren in toekomstige vergoeding of vergelding en sommige in onmiddellijke vergoeding of vergelding, afhankelijk van alle omringende oorzaken en omstandigheden. Levende wezens die zichzelf disciplineren en zichzelf trainen in de gedragsvoorschriften, de meditatieve concentraties en de diepste wijsheid, kunnen, ondanks dat nieuwe resultaten uit karma nog steeds worden gecreëerd, zeer ongunstige karma veranderen in licht ongunstige karma. Zij kunnen zelfs ontslagen worden van de gevolgen van hun toekomstige licht ongunstige karma. Mijn kind, diegene die wijsheid hebben en die in zichzelf de juiste disciplines, de juiste gedragsvormen, de juiste concentratie en de juiste meditatieve inzicht ontwikkelen, kunnen daarmee zelfs hun toekomstige en meest ongunstige karma vernietigen.” – Shakyamuni Buddha in The Sutra on Upasaka Precepts

karma meditatie 123zosimpel

Tot slot
Al de punten die ik in dit artikel heb besproken maken karma en reïncarnatie niet meer of minder waar. Ik heb twee duimen aan mijn handen, maar zonder mijn handen ooit te hebben gezien kun je op grond van 10 goed geformuleerde argumenten (in dit artikel waren het er 9, ik heb nummer 6 weggelaten) ervan overtuigd raken dat ik twee duimen heb aan mijn handen of er helemaal niet in geloven dat ik twee duimen heb aan mijn handen. Desalniettemin heeft jouw overtuiging geen noemenswaardige invloed op de (voor jou externe) feitelijkheden van mijn handen. Slimmeriken zouden zeggen dat ze gewoon met eigen ogen naar mijn handen zullen kijken. En dat is precies waar het om draait. Het maakt helemaal niets uit of je de 9 stellingen in dit artikel gelooft of niet, want het wordt pas interessant wanneer je actie onderneemt, zodat je op grond van je eigen ervaring kunt beoordelen wat echt is. De acties die wij nemen vormen de sterkste brug tussen onze overtuigingen en onze wetenschap. Dus we trainen onszelf in de meditatieve concentraties. We cultiveren de juiste mindfulness, observeren de juiste discipline, werken aan het verbeteren van ons karakter en komen ervaringsgericht te weten wat werd bedoeld met samadhi en dhyana. Zo verandert het psychologische proces van geloof zonder wetenschap langzaam in geloof met wetenschap.

Wil je nu al beginnen met het veranderen van je karma? Klik dan hier en lees het vorige artikel over de Zhunti mantra.

Interessant artikel? Reageren kan hieronder.
Op de hoogte blijven van de nieuwste content? Volg 123zosimpel via social media.

Inschrijven voor de nieuwsbrief kan onderaan de homepage!

Twitter: @123zosimpel
Facebook: www.facebook.com/123zosimpel
E-mail: Yussuf@123zosimpel.com

De kunst van het water drinken

kraan water 123zosimpel.com

“Thousands have lived without love, not one without water. “ – W.H. Auden

Tegenwoordig vinden we veel wetenschappelijke resultaten die aantonen dat het beste drinkwater niet alleen schoon en goed gefilterd is, maar ook op een moleculair niveau de juiste structuur heeft. Water met de juiste moleculaire structuur, kan zelfs een genezend of versterkend effect hebben op het menselijk systeem. Dat water wordt vaak gevonden op bijzondere plekken, zoals Lourdes, Mekka of de Ganges. Maar kunnen we ons eigen kraanwater ook veranderen in ‘heilig’ water? Deels ligt dit bij jezelf. In dit artikel leg ik kort uit waarom water zich intelligent gedraagt en wat jij kunt doen om jouw water beter te benutten. 

Wat je geeft is wat je krijgt
De manier waarop wij omgaan met de wereld om ons heen, bepaalt in grote mate hoe het menselijk systeem zich van binnen gedraagt. Wanneer we het nalaten om de aarde waarop we lopen, de lucht die we inademen en het water dat we drinken met respect te behandelen, hoeven we niet op te kijken van een groot aantal (ouderdoms-) klachten en ziektes.

Water gedraagt zich intelligent. Uit bevindingen waarin de moleculaire structuur van water is onderzocht, maken we op dat water geheugen heeft. Om iets concreter te zijn: water kan onthouden welke weg het heeft afgelegd en met wat voor soort energie (zoals gedachten en emoties) het in contact is gekomen. Dat betekent dat de manier waarop je omgaat met water een effect heeft op de moleculaire structuur van dat water. Dat wil zeggen dat jouw gedachten en emoties de kwaliteit van je eigen water kunnen beïnvloeden. Klinkt dit je als iets nieuws in de oren? Is het niet. Veel eeuwenoude tradities hebben in een bepaalde vorm gebruik gemaakt van deze kennis. Waarom denk je dat het voorgeschreven is aan Moslims om het eten of drinken aan te vangen met Bismillahirrahmanirrahim  (Bismillah)? Waarom denk je dat de meeste Katholieken en zoveel andere culturen in grootmoeders tijd (en een enkeling nog steeds) een tafelgebed kennen voor het eten of drinken?

Heilig water in plastic flesjes
Water dat een versterkend en genezend effect heeft op het menselijk lichaam is onder de meesten bekend als heilig water. We zeggen heilig, maar er zit een herhaalbaar en voorspelbaar proces achter het ontstaan van heilig water. Het valt buiten de reikwijdte van dit artikel om het een en ander in detail te bespreken, maar het ontstaan van zulk water heeft te maken met de chi (bio-energie) van het gebied waar een rivier loopt en de sadhana (meditatieve en spirituele training) die sommigen in de nabijheid van het water hebben verricht.

Het water dat wij dagelijks drinken komt uit de kraan of uit plastic flesjes. Beiden zijn niet optimaal voor onmiddellijke consumptie. Water uit de kraan heeft zich door allerlei bochten en leidingen moeten wringen om in je glas terecht te komen. Water in flesjes wordt beïnvloed door de samenstelling van het plastic. Wat is dan de beste manier voor ons om water te drinken? Hieronder lees je een paar tips.

1. Wees je bewust van je emotionele staat wanneer je water gaat drinken. Zorg ervoor dat je je water drinkt met respect. Jij bestaat voor 70% uit water. Water is een grootaandeelhouder in jouw lichaam en is essentieel voor jouw levensproces. Een dankwoord of gebed voor het nemen van de eerste slok helpt.
2. Drink je water niet uit plastic. Optimaal zou zijn om water te drinken uit een metalen beker (koper is het beste). Maar glas is in elk geval beter dan plastic.
3. Laat kraanwater eerst even staan. Laat het bezinken. Komt ook de smaak ten goede (en waterkenners weten waarom).
4. Geef een donatie aan een goed doel, zoals water.org, dat schoon drinkwater verzorgt aan mensen die het hard nodig hebben. Het doet wonderen voor je tegoed aan goede karma. Daarbij heeft het geven van een (water) donatie een positief effect op het water element in je eigen lichaam.

En zo gaan we weer over tot de orde van de dag.

Interessant artikel? Reageren kan hieronder.
Inschrijven voor de nieuwsbrief kan onderaan de homepage.

Persoonlijk contact?

E-mail: Yussuf@123zosimpel.com
Twitter: @123zosimpel
Facebook: www.facebook.com/123zosimpel